Projekty a dotace

Projekt
NÁKUP MLÝNKOODSTOPKOVAČE
je spolufinancován Evropskou unií.

Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Hustopečsko, z.s.

Popis projektu:
V rámci projektu byla pořízena technologie pro zpracování a výrobu kvalitního regionálního vína určeného k prodeji koncovému zákazníkovi. Konkrétně nerezový mlýnkoodstopkovač.


Jakub Jambor, podpis

Telefon


+420 721 530 913
Jakub Jambor, photo

Adresa sklepa


Bořetice 548

Fakturační údaje


IČ 02981301